Herstel gebied rond wasmeren. - februari 2013   Herstel zand verstuiving en Leeuwenkuil.
Zicht vanaf zuiderheide op zandverstuiving.
idem
De vrijgemaakte en herstelde Leeuwenkuil.
Op de voorgrond het nieuw aangelegde fietspad.
idem
De nieuwe waterzuivering in aanbouw (feruari 2013)
foto's: A.A Spit