Snip 2005   Realiseren landschappelijke aansluiting ecoduct "Zanderij"
De Snip ligt aan de west kant van de Zanderij.
Dit gebied moet aansluiten op het ecoduct en wordt landschappelijk aangepast.
Hiervoor is kap van bomen nodig.

Foto
Snip parallel aan Bussummergrintweg.
Nogmaals iets naar rechts gedraaid richting Noord.
Nog iets verder gedraaid richting NO.
Foto dicht bij fietspad langs Bussummergrintweg.
Foto vanaf de Snip naar ecoduct.
Achter de bomen de tijdelijke uitkijk toren.
Foto vanaf het ecoduct richting Snip.
Vanaf Snip richting Oost.
De bomenrij staat op de west rand van de Zanderij.
In de verte te zien de oost rand met daar achter de Bussummerhei.
Vanaf westelijke rand Zanderij richting Snip.
foto's: L.Vermeij