Foto archief van de Stichting Behoud Gooise HeideDoel van het foto archief
De stichting wil met foto's allerlei aspecten van de heide velden in het gooi vastleggen.

Het voornaamste doel hier van is om vast te kunnen stellen hoe het landschap verandert
en deze kennis ook als argument te kunnen gebruiken om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan!
De foto's kunnen voor velen interressant zijn en in de loop der tijd waardevoller worden.

Het landschap van de heide velden in het Gooi wordt gekarakteriseerd door een golvend gebied
met talloze grote en kleine boomgroepen, vrij staande bomen afgewisseld door heidevelden.
Samen vormen ze wat een illusielandschap genoemd wordt.
Door de vrijwel onaangetaste horizon heeft de wandelaar de indruk van een uitgestrekt landschap.
De bebouwing van de omliggende gemeenten lijkt afwezig, hoewel in werkelijkheid vlak bij.
Slechts op enkele punten wordt de horizon verstoord door min of meer geaccepteerdegebouwde objecten:
de TV toren, kerktorens, een enkele flat en kantoorgebouw.
Behoud van dit landschap is de doelstelling van de stichting.

Mee doen?
Een foto moet een indruk geven van het landschap.
Stuur uw foto naar webm@stichtingbehoudgooiseheide.nl
met een omschrijving wat er op de foto te zien is.
U ontvangt een reactie via email.