Ecoduct Laarderhoogt   
Ecoduct Laarderhoogt is aangelegd in 2014.
Het ecoduct verbindt de Bussummerheide met de Blaricummerheide. En gaat over de snelweg A1 en de Naarderstraat.
De corridor naar de Blaricummerheide is smal.
Overbrugging snelweg A1
Zijaanzicht met A1
Ecoduct over de Naarderweg. Zicht gaande richting Laren
Links is de ingang van ziekenhuis TerGooi Blaricum.
Ecoduct over de Naarderweg. Zicht komende uit Laren
Corridor vanaf de Bussummerheide.
foto's: L.Vermeij