AZC cq legerplaats Crailo 2011   
Toegangs poort Crailo

Kamp Crailo is een voormalige legerplaats.
Nu sinds vele jaren AZC.
Diverse malen "definitief" ontruimt en even zo vaak weer "tijdelijk" ingericht als AZC.
Kazerne gebouwen gezien vanaf "GebedZonderEnd"
De terreinen zij leeg.
Nu in bezit van het GooisNatuurReservaat die het zal omvormen tot natuur.
idem
Een voormalig verblijf voor militairen.
2005
Het terrein is grotendeels leeg.
2007
Het terrein staat weer vol tijdelijke woningen voor asiel zoekers.
foto's: A.A.Spit