Bussummerheide Randweg   2002
Foto: L.Vermey
De rand van Bussum gezien vanaf de Bussummerheide.
Links de pijp van "de Bensdorp".
Uiterst rechts uitspanning "Heidezicht".