vrijwiligers aan het werk.
Naast het grootschaliger beheer -met machines- uitgevoerd door het GNR is een groot aantal
vrijwilligers, namens het GNR actief in hei en bos.
Ze zorgen er voor dat de heide open blijft door ongewenste bomen en struiken te verwijderen.
In de bosranden bestrijden ze invasieve soorten zoals, amerikaanse vogelkers, amerikaanse eik, appelblad.
Zo wordt de biodiversiteit bevorderd en blijft het landschap aantrekkelijk.