Het Gooi is rijk bedeeld met natuur.
Met de aanleg van nieuwe infrastructuur is men spaarzaam.
Het is allemaal wat drukker geworden.
Een vlotte verkeers afwikkeling is daardoor soms moeizaam.Er is intensief naar oplossingen gezocht.
Deze zijn gevonden in een beter gebruik van bestaande wegen
en het oplossen van knelpunten.
Extreme ingrepen zijn wel voorgesteld maar niet doorgegaan.

Hoewel er geen actuele plannen zijn om infrastructuur door (op of onder) door de
natuur gebieden te leggen, blijven we waakzaam.
De mogelijkheid om snel maatschappelijke en politieke opposite te mobiliseren is essentieel.
Het is één van de redenen om U te vragen
sympathisant van de Stichting Behoud Gooise Heide te worden.


Zo waren er in begin 2000 verschillende plannen voor wegen over, onder en langs de heide.
Maar allen bleken niet haalbaar om redenen die lagen in natuur en milieu, onvoldoende effect, te hoge kosten,in maatschappelijke weerstand of het ontbreken van een politiek draagvlak.
Bij het mobiliseren van bezwaren uit maatschappij en het beinvloeden van de politieke besluitvorming heeft de stichting een prominente rol gespeeld.(21.000 tegen stemmmen verzameld)

In 2003 is er opnieuw een plan om rond Hilversum een ringweg structuur aan te leggen.
Wederom leidt maatschappelijk protest tegen aantasting van de heide en natuur
tot afserveren van het plan.
Wel zegt het rijk een financiele bijdrage toe om de problematiek aan te pakken.
Dat is ook nodig want het mediapark wil uitbreiden met 160.000 m2.
Deze uitbreiding wordt door de provincie alleen toegestaan als een voor alle partijen
acceptabele oplossing van de bereikbaarheid wordt gevonden.

De oplossingen worden na een grondige analyse gevonden in het oplossen van knelpunten,
weg verbredingen, bevordering van het openbaar vervoer, trein en bus etc.
Het project -IntegraalBereikbaarheidsPlan- loopt t/m 2011.