BeschermdeNatuurMonumenten vallen onder de Wet Natuurbescherming.
De Wet Natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017:
De Natuurbeschermingswet 1998 , de Boswet en de Flora- en Faunawet.
Doel van de Wet Natuurbescherming is drieledig:
= bescherming van de biodiversiteit in Nederland
= decentralisatie van verantwoordelijkheden
=vereenvoudiging van regels.

De provincies zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de wet.
De volledige tekst van Wet Natuurbescherming vindt u Hier.
Hoe de provincie haar verantwoordelijkheden invult ziet u Hier
Een samenvatting ten behoeve van ondernemingen, door de sector zelf opgesteld: Gedragscode Flora\Faunawet Bouw-Ontwikkelsector