Onder genoemde heidevelden in het Gooi zijn aangemerkt als Beschermd Natuur Monument.
Als zodanig worden ze beheerd door het Goois Natuur Reservaat.
Ook de Stichting Behoud Gooise Heide heeft het behoud van deze gebieden als doelstelling.

Het betreft de gebieden: