Geknabbeld wordt er veel en graag.
Maar knabbelen aan de omvang of kwaliteit van de natuurgebieden,
door hoogbouw, verkeersdruk of aan de randen is ongewenst!