foto:
De Wet Natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017 de NBwet 1998.
Alle heide gebieden in het Gooi behoren tot het Natuur Netwerk Nederland (kortweg NNN).