Foto 2007: opslag stammen Gebed-zonder-end, gekapt op overgedragen militair oefenterrein.
Het karakter van het gooise heide landschap wordt bepaald door open heide velden met boom groepen.
Hierdoor ontstaat de indruk van een doorlopende ruimte.
Het gooise landschap is een cultuur landschap, tot het landschap van vandaag gevormd door eeuwen lang gebruik.
De arme zandgronden leverden weinig producten op en bemesting was noodzakelijk.
Hiertoe werden schapen gehouden. Overdag graasden ze op de heide, thuis deponeerden ze mest in de stallen op heide plaggen. Hier door werden de heide gebieden steeds voedsel armer en konden de heide zich uitbreiden.

Met de beeindiging van grootschalige begrazing en het ontstaan van stikstof neerslag vanuit de lucht (verkeer) komt het voor de heide noodzakelijke voedsel arme milieu onder druk te staan.
Zonder maatregelen zal de heide verdwijnen en verbossen.

Een actief beheer en onderhoud is nodig.
Het beheer is gericht op het open houden van de heide, door het voedsel armer maken van de grond door middel van begrazing, plaggen en maaien.
Door bestrijden van woekerende vegetatie, zoals amerikaanse vogelkers,esdoorn en amerikaanse eik en door het dunnen van monotone productie bossen.

Keer op keer blijkt dat uitgevoerd beheer (vooral bomen kap) tot heftige reakties leidt onder gebruikers van de gebieden. Dat vooral omdat de akties ondanks aankondigingen, toch onverwacht komt.
Voor de beheerplannen wordt vroegtijdig een draagvlak gezocht.
U kunt ze ook op de site van het Goois Natuur Reservaat inzien, zodat U niet verrast wordt.

De Stichting Behoud Gooise Heide wordt bij het beheer beleid betrokken.
Ze volgt de plannen en uitvoering kritisch.