U heeft gelezen wat de doelstelling van de StichtingBehoudGooiseHeide is?
En U bent het daar mee eens?
Wordt dan sympathisant!!
Sympathisant zijn heeft geen enkele verplichting, van welke aard dan ook.