BeschermdeNatuurMonumenten vallen onder NatuurBeschermingsWet.
Hier vindt U een korte beschrijving van de NB wet.
De volledige tekst van NB wet vindt U Hier.
Belangrijke verdelingen binnen de NB wet zijn:
verplichtingen / verboden
en intern beheer / externe werking.